Podmienky prenájmu

Žiadosť o prenájom smerujte na našu mail adresu info@realracingsim.sk alebo na telefónne číslo  +421 915 246 789  minimálne 7 dní pred začatím akcie.

Súčasťou prenájmu SIM je montáž a inštalácia, profesionálna obsluha a demontáž po ukončení akcie