Ceny prenájmu


Cenovú ponuku prenájmu simuátora Vám zašleme na vyžiadanie formou e-mailu. Požiadavky prosím smerujte priamo na info@realracingsim.sk alebo oslovte Vašu eventovú agentúru.

Do požiadavky prosím uveďte:

- typ akcie (súkromná firemná akcia, výstava, festival, atď.)
- umiestnenie (mesto, štát, indoor alebo outdoor event)
- trvanie event-u (1 deň, viac dní)

V rámci prenájmu poskytujeme plný servis v podobe dopravy, inštalácie a obsluhy simulátora.

Tešíme sa na hodnotné spoločné zážitky z kokpitu našich zariadení.