Leasing

Formu a typ leasingu je možné si zvoliť podľa vlastných predstáv a potrieb v ktorejkoľvek leasingovej spoločnosti.